Giới thiệu Plugin Advanced Custom Pro

Plugin Advanced Custom Fields Pro là gì?

Advanced Custom Fields (ACF) – Là một plugin dành cho mã nguồn mở WordPress, cho phép bạn thêm các trường tùy chỉnh nội dụng vào màn hình soạn thảo bài viết.
Được phát triển bởi Elliot Condon, có sẵn cả dưới dạng plugin miễn phí và plugin cao cấp, được gọi là ACF PRO, có giá 49$ cho các cập nhật trọn đời và cho 1 trang web.
ACF Pro hỗ trợ quản trị viên trang web xây xựng bố cục layout theo phong cách riêng chuyên nghiệp hơn. Với các trường được tạo bởi ACF Pro này gọi là các trường tùy biến hay tùy chỉnh cho website của bạn.

Tại sao nên dùng Advanced Custom Field Pro?

ACF Pro là một plugin chuyên về Custom Field, bạn có thể thực hiện hầu hết các thao tác với custom field. ACF còn được hỗ trợ một thư viện addon khổng lồ, sẽ có ích nếu website của bạn sử dụng nhiều custom field.
ACF là một plugin được sử dụng rất rộng rãi trong cộng đồng WordPress với hơn 1 triệu lượt cài đặt. Bạn không cần là một website designer chuyên nghiệp cũng có thể dễ dàng sử dụng plugin này.
Plugin hỗ trợ bạn export các field bạn đã tạo thành code riêng từ trước, để sau đó thêm các field này vào các project tương lai.

Các tính năng của Advanced Custom Fields Pro:

Ngoài các tính năng của phiên bản miễn phí, thì bản PRO còn thêm:
*The Flexible Content Field: Trường nội dung linh hoạt là một trình quản lý bố cục nội dung hoàn chỉnh.
*The Repeater Field: cho phép bạn tạo một tập hợp các trường con có thể lặp lại lần nữa.
*ACF Blocks: Khám phá một khung công tác dựa trên PHP mạnh mẽ để phát triển các loại khối tùy chỉnh.
*The Clone field: Trường bản sao cho phép bạn sử dụng lại các trường và nhóm trường hiện có theo yêu cầu.
*The Gallery Field: Trường bộ sưu tập cung cấp một giao diện đơn giản và trực quan để quản lý bộ sưu tập hình ảnh.
*Options Pages: Trang tùy chọn cung cấp một tập hợp các chức năng để thêm các trang quản trị bổ sung để chỉnh sửa các trường ACF…

Sử dụng Advanced Custom Pro:

Bạn có thể tải ACF Pro TẠI ĐÂY
ACF sử dụng các nhóm trường để đính kèm các trường vào bài viết. Mỗi nhóm trường chứa một tiêu đề, các trường, quy tắc vị trí và cài đặt hình ảnh.
Để tạo một nhóm trường, bấm vào Custom Fields.

Nhấp vào nút “Thêm Mới” sẽ tạo Nhóm Trường mới. Khi chỉnh sửa một nhóm lĩnh vực, bạn sẽ thấy 3 mục: Các lĩnh vực (Fields), địa điểm (Location) và cài đặt (Settings).

Tiêu đề: Mỗi nhóm lĩnh vực yêu cầu một tiêu đề. Tiêu đề này được hiển thị trong tay cầm metabox trên màn hình chỉnh sửa.

Lĩnh vực: Mỗi lĩnh vực yêu cầu một Nhãn, tên và loại. Tất cả các tùy chọn khác là không bắt buộc và sẽ thay đổi tùy thuộc vào loại trường. Nhãn trường hiển thị khi nhập nội dung nhưng không được API sử dụng, bạn hãy sử dụng chữ hoa và khoảng trắng cho nhãn trường thân thiện với con người. Tên trường là phiên bản máy tính nên viết thường và không có khoảng trắng, ký tự đặc biệt. Tên này được sử dụng trong các mẫu của bạn để lấy nội dung, dữ liệu. Khi di chuột qua thanh màu xám ở đầu trường sẽ hiển thị các nút hành động tương tự như bất kỳ danh sách WP nào khác. Những hành động này cho phép xóa, chỉnh sửa và sao chép trường.

Vị trí : Hộp vị trí cho phép bạn tạo một bộ quy tắc quyết định thời điểm và địa điểm để thêm các trường này vào đối tượng chỉnh sửa màn hình, bài đăng.

Cài đặt: Đối với mỗi nhóm trường, có một vài tùy chọn đơn giản để giúp tùy chỉnh màn hình chỉnh sửa nơi nhóm trường này xuất hiện. Nếu bạn có nhiều nhóm trường xuất hiện trên một trang, các tùy chọn của nhóm trường đầu tiên sẽ được sử dụng.

Nếu link dowload lỗi, vui lòng email đến khanhduc2020@gmail.com chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất có thể.