Code giảm giá đồng loạt cho nhiều sản phẩm

Trong trường hợp website của bạn có hàng nghìn sản phẩm thì mỗi lần thay đổi giảm giá mất nhiều thời gian. Vì vậy sử dụng đoạn code sau sẽ giúp bạn khắc phục được vấn đề trên.

add_filter('woocommerce_get_sale_price', 'discount_price_pttuan', 99, 2);
add_filter('woocommerce_get_price', 'discount_price_pttuan', 99, 2);
function discount_price_pttuan( $price, $product )
{
    if( $product->is_type( 'simple' ) ){
     $price = $product->get_regular_price() * 0.5;
    }
    return $price;
}

Bạn chỉ cần copy đoạn code trên và vào Giao diện=> Sửa giao diện=> dán vào file functions.php.

Copy code dán vào file function.php

Ví dụ, cụ thể trong đoạn code trên là giảm giá 50%. Còn bạn muốn giảm giá 40%,30%… bao nhiêu thì thay vào code nhe!

Kết quả chúng ta được

Giảm giá 50%
Giá đã được giảm 50%

Chúc bạn thành công.

P/s: đoạn code này chỉ áp dụng cho sản phẩm giản đơn (không dùng đối với sản phẩm có biến thể)

Nguồn: pttuan410

Nếu link dowload lỗi, vui lòng email đến khanhduc2020@gmail.com chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất có thể.