Xóa bỏ bớt trường không cần thiết ở trang thanh toán WooCommerce

Bạn đang có một website bán hàng WordPress, bạn đang muốn tối ưu lại trang thanh toán để bỏ bớt mấy trường thông tin như tên công ty, Email,… để bớt rườm rà, để tối ưu hơn trong quá trình mua hàng của khách hàng. Vậy trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể bỏ bớt trường thông tin trong trang thanh toán của WooCommerce.

Vào file functions.php trong giao diện.

 • Để xóa bớt một field trong phần thanh toán, bạn chèn code này vào file functions.php của thư mục theme bạn đang dùng.
 • Code này là code mẫu, nếu bạn muốn bỏ thêm các trường khác thì thêm đoạn unset () nữa là được
add_filter( 'woocommerce_checkout_fields' , 'custom_override_checkout_fields' );
function custom_override_checkout_fields( $fields ) {
   unset($fields['billing']['billing_postcode']);
   return $fields;
}

Vậy nếu bạn muốn xóa các trường tôi không đề cập ở trên thì làm thế nào.

Đầu tiên bạn cần hiểu dòng unset($fields[‘billing’][‘billing_postcode’]); ở đây bạn thấy 2 giá trị

 • billing: Là Mục Thanh toán
 • billing_postcode: Các ô thông tin

Bây giờ dựa vào danh sách các giá trị dưới đây bạn lựa chọn thay thế nó để xóa những field bạn không muốn hiển thị.

Mục Thanh toán (Billing): billing

 • Họ ( First Name)billing_first_name
 • Tên (Last Name)billing_last_name
 • Tên công ty (Company Name)billing_company
 • Địa chỉ (Address): billing_address_1
 • Địa chỉ 2billing_address_2
 • Tỉnh/Thành phố (Town/City)billing_city
 • Mã bưu điện (Postcode)billing_postcode
 • Quốc gia (Country)billing_country
 • Bang/Hạt (State)billing_state
 • Địa chỉ email (Email Address)billing_email
 • Số điện thoại (Phone)billing_phone

Mục Vận chuyển (Shipping)shipping

 • Họ ( First Name)billing_first_name
 • Tên (Last Name)billing_last_name
 • Tên công ty (Company Name)billing_company
 • Địa chỉ (Address): billing_address_1
 • Địa chỉ 2billing_address_2
 • Tỉnh/Thành phố (Town/City)billing_city
 • Mã bưu điện (Postcode)billing_postcode
 • Quốc gia (Country)billing_country
 • Bang/Hạt (State)billing_state

Mục Thêm thông tin ghi chú (Additional Infomation)order

 • Ô thêm ghi chúorder_comments

Như vậy, bây giờ tôi muốn xóa các trường để lại mỗi Tên, Số điện thoại, Địa chỉ nhận hàng thì chỉ cần thêm đoạn code sau vào file functions.php 

add_filter( 'woocommerce_checkout_fields' , 'custom_override_checkout_fields' );
function custom_override_checkout_fields( $fields ) {
unset($fields['billing']['billing_company']);
unset($fields['billing']['billing_country']);
unset($fields['billing']['billing_address_2']);
unset($fields['billing']['billing_city']);
unset($fields['billing']['billing_state']);
unset($fields['billing']['billing_postcode']);
return $fields;
}

Và bạn thêm đoạn code này vào css để tránh lỗi không có địa chỉ nhé.

p#billing_country_field {
display: none;
}

Vậy khi thêm đoạn code này vào, chúng ta sẽ có 1 trang thanh toán đơn giản như này, để người mua hàng sẽ đỡ ngại khi phải vào 1 trang thanh toán quá nhiều thông tin cần điền như trước

Vậy qua bài viết này đã giúp các bạn cách để bỏ bớt trường thông tin ở trang thanh toán.

Chúc bạn thành công!

Nếu link dowload lỗi, vui lòng email đến khanhduc2020@gmail.com chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất có thể.