Plugin User Role Editor Pro

0

Phiên bản
PRO
Changelog
Đang cập nhật...
Ngày cập nhật
Đang cập nhật...
Hướng dẫn sử dụng

Plugin User Role Editor Pro sẽ giúp bạn chỉnh sửa bất kỳ vai trò thành viên hiện có nào, tạo vai trò mới, bổ sung vào vai trò đã chọn với các khả năng mà bạn cần.

Nếu link dowload lỗi, vui lòng email đến khanhduc2020@gmail.com chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất có thể.