Plugin Ultimate Affiliate Pro

0

Phiên bản
Đang cập nhật
Changelog
Đang cập nhật...
Ngày cập nhật
Đang cập nhật...
Hướng dẫn sử dụng

-Nếu Tiền tệ của bạn không có sẵn trong hệ thống, bạn có thể thêm tiền tệ của riêng bạn để sử dụng trong tương lai.
-Tích hợp phần “Trang tài khoản liên kết” trực tiếp trên trang tài khoản BudyPress dưới dạng tab thông thường.
-Tích hợp phần Trang tài khoản liên kết trực tuyến trên trang trực tuyến trên trang tài khoản WooCommerce như một tab thông thường.
-Hơn 15 tab menu với các tùy chọn khác nhau và hoàn toàn tùy chỉnh dựa trên 2 mẫu được xác định trước và các phần riêng biệt.
-Ultimate Affiliate Pro sẵn sàng hoạt động ở bất kỳ ngôn ngữ nào – nó hoàn toàn sẵn sàng để dịch.
-Một số loại trường tùy chỉnh cung cấp một biểu mẫu đăng ký tùy chỉnh đầy đủ.
-Thông báo qua email cho các hành động hoặc các bước khác nhau cho các đối tác và quản trị viên hệ thống
-Báo cáo: Báo cáo chi tiết đối tác hoặc thống kê thanh toán cho quản trị viên và từng đối tác trên trang tài khoản.

Nếu link dowload lỗi, vui lòng email đến khanhduc2020@gmail.com chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất có thể.