Plugin All in one wp migration unlimited extension

0

Phiên bản
2.46
Changelog
Đang cập nhật...
Ngày cập nhật
Đang cập nhật...
Hướng dẫn sử dụng

All-in-One WP Migration giúp bạn dễ dàng chuyển trang web của mình sang một máy chủ mới. Plugin này xuất tất cả dữ liệu và tệp trên trang web WordPress của bạn, bao gồm cơ sở dữ liệu, tệp phương tiện, plugin và chủ đề. Khi bạn cài đặt All-in-One WP Migration vào trang web WordPress đích của mình, tất cả những gì bạn cần làm là kéo và thả nội dung của mình vào trang tổng quan của trang web mới.

Nếu link dowload lỗi, vui lòng email đến khanhduc2020@gmail.com chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất có thể.