Plugin Featured Image from URL (FIFU)

0

Phiên bản
PRO
Changelog
Đang cập nhật...
Ngày cập nhật
Đang cập nhật...
Hướng dẫn sử dụng
Đang cập nhật...

Bạn có thể chọn ảnh đầu tiên trong bài viết làm Featured Image. Cách cài đặt tác vụ này có thể được thực hiện qua việc dùng plugin Featured Image from URL (FIFU).

Nếu link dowload lỗi, vui lòng email đến khanhduc2020@gmail.com chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất có thể.