Jet-engine

0

Phiên bản
2.11.9
Changelog
Ngày cập nhật
Đang cập nhật...
Hướng dẫn sử dụng

JetEngine là một plugin phải có cho Elementor, cho phép tạo các loại bài đăng tùy chỉnh, phân loại tùy chỉnh, thêm các mẫu do Elementor tạo cho loại bài đăng tùy chỉnh hoặc các thuật ngữ phân loại. Nó cung cấp tập hợp các widget danh sách động để hiển thị nội dung động và cho phép xây dựng bố cục lưới và danh sách cho các bài đăng và điều khoản tùy chỉnh bằng cách sử dụng các phương pháp truy vấn phức tạp nhất.

Nếu link dowload lỗi, vui lòng email đến khanhduc2020@gmail.com chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất có thể.